Чести Прашања

[wpdreams_ajaxsearchlite]

1. Колку време трае прегледот?

Должината на прегледот зависи од возраста на пациентот и од потребата за понатамошни испитувања. Користиме четири методологии за воспоставување на правилна и прецизна дијагноза, самостојно или комбинирано:

 • Зонско снимање може да трае 7 или 20 минути (во зависност од возраста или потребата на пациентот).
 • Диференцијална дијагностика со активна сонда по методологија на Др. Реинхард Фол од 10 до 60 минути.
 • Спектрофотометриска анализа од 10 до 60 минути.
 • Ултразвук од 10 до 20 минути.

2. Дали апаратите што ги користите имаат јонизирачки зрачења?

PSI VECTOR DIACOR е комплексна медицинска апаратура без јонизирачки зрачења.

3. Дали постапката на преглед е болна?

Сите наши дијагностички постапки се безболни.

4. Дали терапиите се болни?

Терапиите се неинвазивини и безболни.

5. Дали треба посебна претходна подготовка за преглед?

Целосното упатство за подготовка за преглед можете да го прочитате тука.

6. Колку време трае терапијата?

Сите тераписки пристапи можат да траат од 10 до 30 минути по сеанса, во наши простории. Но, терапии што се дадени на носачи до 72 дена.

7. За што можам да се обратам кај вас?

Од едноставна системска контрола и постапки за лесно подигање на Вашата здравствена состојба до специфична диференцијална дијагностика на сите органи и системи, откривање на етиологија и патогенеза на повеке од 40.000 заболувања забележени во системот на СЗО.

8. Каков вид на терапии нудите?

Користиме повеќе методи:

 • СТД микрогенератор со мануелно изготвена информотерапевтска рецепта
 • Микрогенератор со брзи рецепти за итни постапки
 • Динамички микрогенератор
 • Три облици на спектрално индивидуално модулирани лед лампи
 • Различни облици на носачи, пренесувачи на информации со контакт преку кожа или слузница.
 • Електроакупунктура
 • Инфо импланти
 • И други неинванзивни терапии

9. Дали можам да го донесам детето на преглед и терапии?

Да, овој облик на медицина може да се применува од најрана детска возраст.

10. Дали лекувате бактерии, вируси?

Да, со можност за подигање на имунитетот на отпорноста кон повеќе бактерии и вируси со индивидуално подготвување на соодветни рецепти од органопрепарати и инфективни нозоди.

11. Дали лекувате неплодност?

Со соодветни терапии можеме да ја подобриме состојбата на репродуктивниот систем.

12. Дали лекувате зависности?

Користиме ефективни постапки во зависност од индивидуалната подготвеност и барање на пациентот.

13. Дали лекувате детски болести?

Користење на информотерапија може да доведе до подобрување на здравствената состојба на детето и нормализирање на психофизичкиот развој.

14. Што значи информотерапија?

Информотерапијата е медицинска гранка која го проучува дејствувањето на информацијата врз физиолошките, биохемиските, биофизичките и патолошките процеси во организмот на луѓето и животните. Се занимава со начините на стекнување, кодирање и употреба на ваквите информации и разработува методи за превенција, дијагностика и лечење со помош на информации. Прочитајте повеќе за информотерапијата на нашиот блог.

15. Дали лекувате параплегија?

Имаме позитивни искуствa со оваа терапија. Доаѓа до попуштање на контрактурите и подобрување на функциите на централниот нервен систем.

16. Дали лекувате онколошки заболувања?

Онколошките заболувања (тумори, миоми, карциноми, неоплазми, меланоми) бараат мултидисциплинарен пристап со постојано следење на пациентот. Взаемна соработка може да го подобри исходот и квалитетот на животот.

Квантна медицина и сродни интегративни методи се применуваат во лекување на ваквите заболувања со различен успех. Неопходна е соработка со пациентот и неговите блиски во однос на исхрана и примена на терапии. Во многу случаи сме имале добар успех во спречување на напредокот на болеста или полесно поднесување и помалку нуспојави од хемо и зрачната терапија, но кај одреден број на пациенти бевме принудени, во интерес на пациентот, да препорачаме третмани во болнички услови.

17. Дали лекувате кожни заболувања?

Да, но поради широк спектар на различна етиологија неопходен е детален преглед од два до три часа.

18. Дали лекувате алопеција?

Да, имаме успех во 80% од случаевите, со корекција на исхраната и начинот на живеење, како и вклучување на системски терапевтски методи меѓу кои и акупунктура.

19. Дали лекувате физички повреди?

После проценета итност од адекватен оперативен третман, овозможуваме брзо заздравување и рехабилитација.

20. Што е инфо-имплант?

Тоа е биоматеријал структуриран со специфична информација којшто дејствува со вградување под кожа.

21. Што е микрогенератор?

Микрогенератор содржи генерирани податоци на правилна хумана хомеостаза за секој орган и ткиво посебно. Прочитајте повеќе за микрогенераторот и неговата употреба на нашиот блог.

22. Што е спектрална анализа?

Апаратура со висок фреквентен опсег и можност за дигитална обработка на сигналот во реално време со способност на складирање на прифатени податоци, анализа и подготовка за терапевтска намена преку умножување, конверзија и компресија на информации.

23. Што е електроакупунктура?

Електроакупунктурата се изведува преку вметнување на модулирани микроструи на акупунктурни точки со или без пробивање на кожа.

24. Дали лекувате нервни болести?

Во изборот на спектралниот анализатор постојат повеќе специфични терапевтски модели за работа со невротрансмитери и невромодулатори.

25. Дали лекувате пареза на лице?

Да, со позната акупунктурна метода.

26. Дали лекувате цироза?

Да, но цироза е комплексно заболување кое бара специфичен долготраен третман.

27. Дали лекувате животни и домашни миленици?

Да, постои можност за соработка со подготовка на рецепти кои се даваат како терапија преку храна и вода, но немаме услови за ветеринарни услуги.

28. Дали лекувате алергии?

Користиме неколку различни тераписки методи кои се покажаа како успешни во контрола на имуниот систем.

29. Дали лекувате алергиски ринитис?

Алергиски ринитис е едно од потешките хронични заболувања каде имаме постигнато добри ремисии.

30. Дали лекувате мигрена?

Да, нападите ќе станат сѐ поретки и интензитетот на болката значително ќе се намали.

31. Дали имате начини на превентивно лекување?

Да, нудиме позитивна и практична примена на воспоставување на правилна хомеостаза. Нашите корисници на кратки сензибилизирани хармонизирачки терапии се задоволни.

32. Дали е точно дека микрогенераторот е еликсир на младоста?

Др. Скрипњук во своите широки излагања во детали ја објасни функцијата на микрогенераторот. Воспоставувањето на оптимална рамнотежа во функционирањето на телото и духот значително влијае на процесите во метаболизмот. Најдобар пример за влијанието врз физичкиот изглед и духовната состојба се нашите повозрасни пациенти кои подолг период ги користат нашите услуги.

33. Дали вршите прегледи во домашни услови?

Да, поседуваме мобилна апаратура.

34. Што е микрочип?

Микрочип е носач, преносник на сублимирани информации на соодветни индивидуални рецепти преку кристали. Се поставува на одредени акупунктурни точки со фиксирање на кожа со фластер или чичак трака. Не смее да дојде во контакт со вода или други течности. Се отстранува при туширање, а потоа се враќа на терапевтската позиција. Постојат микрочипови со два и четири кристала. Вградени се и во специјални столни ламби и сијалици така да може да се користат и во амбулантски и во домашни услови.

35. Како работи микрочипот?

По вградување на соодветни индивидуални рецепти кристалите ги пренесуваат коригираните фреквенции во надворешната и внатрешната структура на телото и ја лекуваат.

36. Дали лекувате ПМС?

Да, мошне успешно.

37. Дали лекувате дисменореја?

Да, на повеќе начини.

38. Дали лекувате опстипација?

Да, доколку е исклучена потреба од хируршка интервенција.

39. Дали лекувате анурија?

Досегашните искуства докажаа дека успешно го регулираме овој проблем. Терминална анурија како резултат на хронична ренална инсуфициенција е заболување кое бара дијализа за одржување во живот или трансплантација на бубрег. Индукција за создавање на ново бубрежно ткиво сѐ уште се предизвик, но можно е подобрување на микроциркулацијата и на гломеруларната филтрација и стагнирање на патолошкиот процес во поран стадиум.

40. Дали лекувате проблеми со простата?

И кај акутните и кај хроничните случаеви имавме добри резултати. Во случаеви на потешки инфекции користиме комбинирана терапија со соодветни фармаколошки препарати.

41. Дали решавате проблеми во пренаталниот период?

Во меѓусебна соработка со специјалисти во оваа област резултатите се позитивни.

Станува збор за сложена композиција на два организми – мајка и плод. Може да се постигнат одредени резултати, но потребен е мултидисциплинарен пристап.

42. Дали дијагностиката е безбедна за трудници?

Кај бремени жени тогаш зонското снимање е изоставено. Користиме метода со активна сонда и таков облик на испитување не влијае негативно на плодот.

43. Дали користите антибиотици во терапиите?

Не, смисолот на нашата работа е да ја одбегнеме употребата на антибиотиците. Има случаеви кога актуелната состојба на пациентот неминовно води кон препорака за употреба на антибиотик. Такви случаеви има поради наметнати услови на работно место или животни услови.

44. Дали терапиите предизвикуваат алергии?

Интолеранција на лактоза може да доведе до реакции. Има случаеви кога фластерот со кој е прилепен микрочипот или друг носач на кожата предизвикува реакција во блага форма.

45. Дали после терапиите можам да функционирам нормално?

Секако, терапиите се предвидени така да не пречат во нормалниот живот на луѓето.

46. Дали лекувате дискуси?

Голем број на пациенти доаѓаат со ваков проблем. Користиме неколку методи како што е акупунктура, електроакупунктура, микрогенератори и додатни медицински и алтернативни помагала.

47. Дали лекувате артритис?

Детална дијагностика ќе не одведе до вистинските причини за настанувањето на болеста. Потоа ги користиме ресурсите од селекторот на спектралниот анализатор со чија примена настанува видно подобрување.

48. Дали нудите терапии за ревматичен артритис?

Ваква комплексна дијагноза бара специфичен третман со употреба на специјални ламби во кои се вградени микрочипови. Терапиите се изведуваат во нашите простории со континуирано следење на имунолошкиот одговор.

49. Дали лекувате шилци?

Пред воспоставување на терапевтски модели неопходна е детална анамнеза и длабоко согледување на претходниот здравствен статус на пациентот. Задолжителни се лабораториски испитувања по што се одредува терапевтскиот пакет.

50. Дали имате решение за спондилоза?

Да, класичен пристап со акупунктура е најдобриот и најефикасен метод.

51. Откривате ли присуство на црна и бела магија?

Во нашето поднебје и опкружување постојат уверувања дека некој или нешто натприродно без наша волја дејствува врз телото и духот. Така, црната магија се поврзува со смртни последици а белата со вљубување и одљубување, прељуба и несакани разводи на бракови. Спектрална резонанца со сигурност може да потврди присаство на наметнати невообичаени енергетски модели или влијанија врз етерично, каузално, етичко и друго тело.

52. Дали лекувате еректилна дисфункција?

Да, проблемот може да се реши со неколку различни терапевтски пристапи.

53. Дали имате решенија за нарушувања поврзани со потенција?

Кон овој проблем пристапуваме од неколку аспекти. Во повеќето случаи микрочип и акупунктура се успешна терапија.

54. Дали имате решенија за предвремена ејакулација?

Спектрална анализа може да даде соодветен одговор на ова прашање. Наша препорака е да се направи комплетен преглед со вклучена диференцијална дијагностика.

55. Фригидност?

Комплексен проблем. Во нашиот Кабинет за истражување и унапредување на здравјето направивме детални испитувања и уште сме активни во пронаоѓање на најефикасни решенија за проблемот со фригидноста. Нашата цел е да постигнеме максимална доверба и реални прикази од животот на пациентот за да можеме да одбереме најдобра терапевтска метода за решавање на овој сериозен проблем.

56. Дали лекувате гихт?

Со добра лабораториска слика и наша длабинска зонска снимка имаме можност да пристапиме кон избор на терапија што ќе доведе до оздравување.

57. Дали вршите лабораториски анализи?

Да, на специфичен начин кој значително се разликува од класичниот пристап во најсовремените лаборатории. Тоа го правиме со активна сонда без земање крв или урина. Резултатите се очитуваат во миливолти.

58. Дали лечите сексуално преносливи болести?

Во зависност од развојниот стадиум и итноста на патологијата која може да бара и агресивен пристап од конвенционалната медицина, нашите терапии можат да доведат до подобрување на клиничката слика и подигање на имунитетот. Поинтересни се можностите за рано откривање на ваквите заболувања, каде успехот е загарантиран.

59. Како можам да му се приклучам на вашиот тим?

По успешно завршена обука и положени испити, со соодветна апаратура можете да се приклучите кон нашиот тим. Добредојдени сте.

60. Дали вршите едукација само за медицински лица?

Воглавно, обуките се базирани врз претходни сознанија и доказ дека обучуваме лица кои студираат или завршиле медицински факултет или фармација. Но, имаме можност и право да обучиме талентирани лица кои по завршената обука работат во тим под лекарски надзор, но не можат да декларираат дијагноза или да предложат терапија.

61. Што значи алтернативна медицина? 

Постојат неколку објаснувања за овој термин. Приближно на дефиниција е паролата дека ”медицинско лице во својата пракса може да ги користи сите алтернативни методи за да му помогне на пациентот”. Во источниот свет тоа е “народна медицина” каде предноста се дава на акупунктура, лекување со хербални производи, чаеви, акупресура, шиатцу, рефлексотерапија и многу други неакадемски пристапи. Во последниот извештај на СЗО стои дека Швајцарија го прифати и озакони терминот “алтернативна медицина” и постапките ги внесе во својата здравствена програма.

62. Што е квантна медицина?

Квантната медицина е потполно нов научен пристап кон човековиот организам и кон сите негови физиолошки и патолошки процеси. Таа е нова медицинска гранка чии методи за дијагностика и лекување се засноваат на познавање на електромагнетното поле на живите организми и нивните сопствени карактеристични фрекфенции. Според квантната медицина постојаноста на фрекфенциите и на електромагнетното поле на организмот е предуслов за добро здравје, а кога тие ќе се променат се појавува болест. Прочитајте повеќе за квантната медицина на нашиот блог.

63. Што значи лекување со фреквенција?

Сите човекови органи и системи имаат своја соодветна фреквенција изразена во Херци. Наша основна работа е да ги корегираме отстапувањата и да ги доведеме во правилен сооднос.

64. Дали лекувате хемороиди?

Да, терапијата е во директна зависност од начинот на живот на пациентот, исхраната, работното место.

65. Дали имате терапии за третирање на камен во бубрег?

Технологијата со којашто работиме и соработка со уролог ехо дијагностичар дава позитивни резултати.

66. Камен во жолчна ќесичка?

Можно е ублажување на симптомите, болката и воспалението. Исфрлањето на каменот е можно, но бара мултидисциплинарен пристап и соработка со гастроентеролог и хирург за следење и одбирање на адекватна терапија во зависност од состојбата.

67. Дали лекувате акутен простатитис?

Подобрување на состојбата со воспалението е сигурно, но во акутни случаи се користат и фармаколошки препарати во консултација со уролог.

68. Дали имате решенија за проблеми со ноќно мокрење?

Во зависност од етиологијата, успешноста е и до 80%

69. Дали лекувате автоимуни заболувања?

Да во 3 фази. Откривање на етиолофија, можен фокус или наследна предиспозиција, негово решавање и трета – подигање на имунитетот.

70. Дали лекувате гинеколошки заболувања?

Сензитивноста на апаратурата ни дава можност за откривање на ендокринолошки дизбаланс во најраните стадиуми и укажува на нивната етиологија, со ран избор на терапевтски модеми брзо се постигнува внатрешната хомеостаза или се упатува на понатамошно лекување. Морфолошки отстапувања може да бараат и инвазивни постапки од конвенционалната медицина.

71. Циста на овариум?

Плеоморфноста на цистите е голема, некои од нив брзо исчезнуваат, други бараат сериозни третмани.

72. Полицистични јајници?

Холистичкиот пристап и адекватен избор на информотерапевтска рецепта дава добри резултати.