Нашиот тим

Вработени

  • Др.Елисавета Томова – КАМ практичар, специјалист по анестезија, реанимација и интензивно лекување
  • РТ Ацо Вучиниќ – КАМ практичар, дипломиран радиолошки технолог
  • Милан Ивановски – КАМ практичар, физиотерапевт
  • Проф.др. Весела Малеска – КАМ практичар, професор по физиологија на Медицински факултет УКИМ Скопје
  • Проф.др. Михаил Кочубовски, специјалист по хигиена, професор на Медицински факултет УКИМ Скопје
  • Проф.др. Васко Илиев – гинеколог, оператор, професор на Медицински факултет УКИМ Скопје

Стручни соработници

  • Асс. Василиј Федоривски
  • Проф.др. С.И.Падченко
  • Проф.др. Зеновиј Скрипњук