За нас

КЈУБИТ ПЛУС

Приватна установа за комплементарна и алтернативна медицина од областа на квантната медицина и сродните техники. Информодијагностика, електроакупунктура, дијагностика, информотерапија.

Со методологијата на информационата Intera Vector BIOPSI DiaCor дијагностика и терапија работиме од 2008 година, а во мај 2017 година го основавме Центарот за комплементарна и алтернативна медицина ПУ КАМ Кјубит плус кој има две ординации, како и просториии и персонал за едукација и можности за истражување и развој.

Располагаме со висококвалитетен и сертифициран кадар од доктори како и современа опрема по највисоки стандарди.

Во центарот за КАМ (комплементарна и алтеративна медицина) организираме и вршиме обуки за едукација на медицински лица со над 180ЕКТС поени за самостојна работа, како и за немедицински лица за потребите за тимска работа.

Исто така учествуваме, организираме и изведуваме истражувачки студии од областа на КАМ за унапредување на здравјето, самостојно и во соработка со центри од надвор.

www.diacor.com.ua